İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı!

İEP, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır. Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adaylarını kendileri bulabilecekleri gibi, katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

 • İŞKUR ‘a aktif kayıtlı işsiz olmak,
 • Son 1 aylık dönemde işsiz olmak,
  •    - Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması gerekir.
  •    - SGK’ya “19-Mevsim Bitimi” , “20-Kampanya Bitimi” ve “30-Vize Süresinin Bitimi” işten çıkış koduyla işten çıkışları yapılan kişiler de işten çıkış kodları değiştirilmediği sürece programa katılamayacaklardır.
  •    - Tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar ile işsizlik ödeneği alanlar hariç kişiler adına programa başlama tarihinden itibaren kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi yatırılmaması gerekmektedir.
 • 15 yaşını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aşmamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısım veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Statü Katılım Durumu
Açık Lise Öğrencisi Katılabilir
Açık Öğretim Üniversite Katılabilir
Dul/Yetim Aylığı Alıyor Katılabilir
Engelli Aylığı Alıyor Katılabilir
İsteğe Bağlı Sigortalı Katılabilir
İşsiz (1 ay süredir) Katılabilir
İşsizlik Ödeneği Alıyor Katılabilir
Lise Öğrencisi Katılabilir
Sosyal Yardım Alıyor Katılabilir
Suriyeli (Geçici Koruma) Katılabilir
Tarımsal Faaliyet SGK Katılabilir
Üniversite Öğrenci Katılabilir
Çalışan Katılamaz
Emekli Katılamaz
İşverenin eşi, oğlu, anne, baba, kardeşi, torun; büyük anne ve babası Katılamaz
Mülteci Katılamaz
Yabancı Öğrenci Katılamaz
Stajyer Öğrenci Katılamaz

 • İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemlemek.
 • Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işgücü yetiştirmek.
 • Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini düşürmek.

 • 5510/4/a kapsamında en az 5 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler İEP ten yararlanabilirler.

Ödeme Türü Ödeme Yapan Kurum Ödemenin Yapıldığı Yer
Katılımcı zaruri gideri (Günlük 163,59 TL)*
Katılımcı Öğrenci ise 122,69 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 81,80 TL zaruri gider ödemesi yapılır.
İŞKUR HALKBANKASI (Katılımcı Adına)
İş Kazası ve Meslek Hast. Sigortası Primi İŞKUR SGK
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri** İŞKUR SGK
*Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 4.253 TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır. **Katılımcı adına yatırılan Sağlık Sigortası Primleri kapsamında SGK mevzuatında bildirilen prim günün sağlanması halinde bakmakla yükümlü olan yakınları da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

 • İşverenlerin program kapsamında kullanabileceği kontenjan, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünerek hesaplanacaktır.
 • İşveren tarafından hesaplanan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilecektir.

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların %70’i üzerinden hesaplanır. Katılımcılar veya katılımcı yerine istihdam edilen kişiler altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katı kadar süreyle istihdam edileceklerdir.

İEP BAŞVURU BELGELERİ

Aşağıdaki belgeler on-line başvuru yapıldıktan sonra başvuru aşaması “Kabul edildi” aşamasına geldikten sonra firma tarafından belirtilen sıraya uygun şekilde klasör içerisinde hazırlanarak “İEP Kontrol Birimi” ne teslim edilecektir.

Belge Adı
1-İEP TALEP DİLEKÇESİ (Online yüklenen belgenin aslı)
2-İŞVEREN TAAHHÜTNAMESİ (Toptan ve Perakende Ticaret Yapmadığına dair)
(İEP Kontrol Birimi tarafından İşverene e-posta yoluyla gönderilecektir.)
3-KATILIMCI BEYANI
(Katılımcılar; Kurumda bulunan iş arayan danışmanları ile yapacakları görüşme sırasında imzalayarak iş arayan danışmanına bırakılacaktır.)
4-SÖZLEŞMELER
(İEP Kontrol Birimi tarafından İşverene e-posta yoluyla gönderilecektir.)
5- Katılımcılara ait kimlik kartı için 1 adet vesikalık fotoğraf.
(Her fotoğrafın arkasına TC Kimlik Numarası ve ad soyad yazılacaktır.)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 • İŞKUR’a kayıtlı işveren internet şubesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) işveren girişi yaptıktan sonra “ İşveren için İEP başvuru kılavuzu” na göre başvuru adımlarını tamamlar.
 • Sistem üzerinden başvuru yapılması zorunlu olup sistem dışında başvuru alınmayacaktır.
 • Eğer işveren bir yıl içerisinde İEP programından yararlanmışsa öncelikle İŞKUR daki program sorumlusu tarafından “İEP son bir yıl kontrol onay belgesi” hazırlanarak başvuru dosyasına konulacaktır.
 • İEP Kontrol Birimi tarafından bilgileri ve yüklenen belgeleri uygun olan başvurular kabul edilir. Eksik belge veya yanlış bilgi bulunan başvurular işverene geri gönderilir ve başvurunun güncellenmesi istenir.
 • Başvurusu “Kabul edildi” aşamasına gelen firmalardan katılımcı listelerini sisteme yüklemeleri istenir. Yüklenen katılımcı listesi Kurum tarafından onaylandıktan sonra İEP Kontrol Birimi tarafından hazırlanan sözleşmeler e-posta yoluyla işverene gönderilir. İşveren ve katılımcı veya katılımcılar sözleşmeleri imzaladıktan sonra diğer istenen evraklarla birlikte dosyasını İEP Kontrol Birimine teslim eder. İEP Değerlendirme Komisyonu tarafından imzalanan İEP başvuru dosyası başlatılır.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Kurumumuza başvuru yapmadan önce firmanızın İŞKUR ’ a işveren üyelik kaydı olduğunu ya da firmanızın İŞKUR numarasına sahip olduğunu kontrol ediniz.(https://esube.iskur.gov.tr/)
 • Tüm programlar sadece Pazartesi günleri başlatılacaktır.
 • Başvurularda programların başlangıç tarihinin asgari 5 iş günü sonrasının seçilmesi gerekmektedir. Bu şekilde olmayan başvurular güncellenmesi için geri gönderilecektir.
 • İşyerinde program konusu mesleği öğrenmesini sağlayacak iş ortamının olup olmadığı kontrolü; İEP Kontrol Birimi tarafından işyerine ziyaret sağlanarak yapılacaktır.
 • Vardiya uygulanacaksa tüm grubun tatil gününün aynı olması, vardiyalarda katılımcıların tamamının aynı grupta olması (Birden fazla grup oluşturulmaması) gerekmektedir.
 • Sisteme yüklenen belgelerin haricinde talep edilen diğer başvuru belgeleri; dijital olarak doldurulmayacaksa, mavi renkli sabit kalem ile doldurulmalıdır.
 • Günlük çalışma süresi en az 5 en fazla 8 saat olabilir.(Ara dinlenme ve yemek arası hariç). Haftanın her günü aynı sürede eğitim yapılacaktır.
 • Program haftada maksimum 6 gün ve haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak uygulanır.
 • Katılımcı öğrenci ise, ders programını gösteren bir belgenin bulundurulması zorunludur.
 • Katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde aşağıdaki kurallar geçerlidir.

  - Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz.

  - Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.

  - Sözleşmeye imza atmak için velisinin de (Vukuatlı nüfus belgesi ile birlikte) İŞKUR’ da hazır bulunması sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir.

 • İmza yetkisi devredilecekse, vekalet verilen kişinin firma SGK listesinde en az 30 gün sigortalı çalışanı olması gerekmektedir.
 • Resmi tatil, yarım günlük çalışma, dini ve milli bayramlarda eğitim düzenlenmeyecektir.
 • Program başladıktan sonra yapılacak gün ve saat değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • Katılımcılara günlük 163,59 TL(Öğrenci:122,69 TL-İşsizlik Ödeneği alıyorsa 81,80 TL) zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Programın aylık çalışma süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı verilmektedir.
 • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.
 • Katılımcılar program süresinde emeklilik primlerinin ödenmediğini bilmelidir. Çözüm: program devam ederken isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenebilir.
 • Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin (yemek, ulaşım, giyecek yardımı, burs vb.) gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. (193 sayılı GVK Md. 40/11)

BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Üçevler Mahallesi Esra Sokak No:1 Nilüfer\BURSA